ما را مدافعان حضرت مهدی(عج) آفریده اند.

پرسش و پاسخ مهدوی بخش چهاردهم

پرسش و پاسخ مهدوی بخش چهاردهم چرا در عصر انبیای گذشته حکومت عدل جهانی تحقق نیافته است؟ این سؤال گاهی به طریق دیگری نیز مطرح می شود که چرا حکومت عدل جهانی در پایان تاریخ واخر الزمان اجرا می گردد؟ آیا این امر اتفاقی است

پرسش و پاسخ مهدوی( امداد غیبی)

آیا بشر احتیاج به امداد غیبی دارد؟   برخی معتقدند که بشر با پیشرفت علمی وتکنیک وتمدنی که در ظاهر پیدا کرده احتیاج به امدادهای غیبی ندارد. ولی جواب این است که: منشا انحرافات بشر تنها نادانی نیست تا با پیشرفت علم وتکنیک، انحرافات برطرف

پرسش و پاسخ مهدوی(حکومت عدل جهانی)

چرا در عصر انبیای گذشته حکومت عدل جهانی تحقق نیافته است؟ این سؤال گاهی به طریق دیگری نیز مطرح می شود که چرا حکومت عدل جهانی در پایان تاریخ واخر الزمان اجرا می گردد؟ آیا این امر اتفاقی است یا اینکه وجه ودلیلی دارد؟  

پرسش و پاسخ مهدوی بخش دوازدهم

پرسش و پاسخ مهدوی بخش دوازدهم     آیا واقعیت های تاریخی می تواند ضرورت تشکیل حکومت عدل جهانی را به اثبات رساند؟ با مراجعه به تاریخ گذشته وحال پی می بریم که بشر در طول تاریخ خود گرفتار انواع عذاب ها وشقاوت ها وقتل

پرسش و پاسخ مهدوی بخش یازدهم

پرسش و پاسخ مهدوی بخش یازدهم

پرسش و پاسخ مهدوی بخش یازدهم آیا با دلیل عقلی،میتوان ضرورت تشکیل حکومت عدل جهانی را اثبات نمود؟     مطابق آیات و روایات،انسان عبث و بیهوده آفریده نشده است؛ بلکه هدف و غرضی خاص برای خلقت او در نظر گرفته شده که همان رسیدن

پرسش و پاسخ مهدوی بخش دهم

پرسش و پاسخ مهدوی بخش دهم   ضرورت حکومت عدل جهانی را از راه تکامل چگونه می توان تبیین کرد؟   انسان مانند یک نهال است که استعداد ویژه ای برای رسیدن به کمال در او وجود دارد و احتیاج او به عوامل بیرونی برای

پرسش و پاسخ مهدوی بخش نهم

پرسش و پاسخ آیا ممکن است امام زمان(ع)در عصر غیبت دیده شود؟ دیدن امام زمان(عج)محال نیست و توفیق زیارت ایشان امتیاز بالایی است‌. در دعاها نیز از خداوند متعال میخواهیم که این دیدار را نصیبمان فرماید:((اللهم اَرِنی الطَّلعَهَ الرَّشیده)). همچنین بنابر منابع اسلامی وقتی مردم

پرسش و پاسخ مهدوی بخش هشتم

پرسش وپاسخ مهدوی (بخش۸) آیا این مطلب درست است که اگر دنیا پُر از ظلم شود؛امام زمان زودتر ظهورمیکند؟ پاسخ اجمالی: زمان ظهور،افرادی که از هر جهت صالحند،بسیار زیاد هستند؛ ولی به وسیله ی چند جنایتکار همه دنیا میتواند پر از ظلم شود؛ همانطور که