دسته‌بندی: فرقه های نوظهور

۱۴۰۲-۰۳-۰۵

فرقه های نوظهور و عرفان های کاذب

فرقه های نوظهور و عرفان های کاذب – آشنایی با اُشُو امروزه یکی از مسائل مهمی که افراد باید در باره ‌ی آن اطلاعات درستی داشته باشند مبحث فرقه های نوظهور و عرفان های کاذب است. محققان معتقدند که عصر جدید عصر معنویت و بازگشت بشر به دین است. به همین دلیل گرایش های معنوی…