دسته‌بندی: فرقه های نوظهور

۱۴۰۲-۰۹-۱۳

فرقه انحرافی بهاییت

آشنایی با فرقه انحرافی بهاییت همانطور که پیش‌ تر در مقالات قبل گفته شد، فرقه شیخیه موجب فراهم آمدن بستر مناسب برای شکل‌گیری دو فرقه بابیت و فرقه انحرافی بهاییت شد. شیخیه مکتبی است که در اوایل قرن سیزدهم بر اساس تفکرات احمد بن زین‌الدین معروف به شیخ احمد احسایی پایه گذاری شد و پس…

۱۴۰۲-۰۹-۱۳

فرقه های نو ظهور

فرقه های نو ظهور ادیان الهی به ویژه دین مبین اسلام پیوسته مورد دشمنی بدخواهان قرار گرفته و این دشمنی‌ها به گونه‌های مختلف بروز یافته است. یکی از مهم‌ترین آنها راه‌اندازی فرقه های نو ظهور و انحرافی است. بانیان مذاهب گمراه کننده کوشیده‌اند که راه انحرافی و باطل خود را مذهبی الهی و آسمانی معرفی…

۱۴۰۲-۰۳-۰۵

فرقه های نوظهور و عرفان های کاذب

فرقه های نوظهور و عرفان های کاذب – آشنایی با اُشُو امروزه یکی از مسائل مهمی که افراد باید در باره ‌ی آن اطلاعات درستی داشته باشند مبحث فرقه های نوظهور و عرفان های کاذب است. محققان معتقدند که عصر جدید عصر معنویت و بازگشت بشر به دین است. به همین دلیل گرایش های معنوی…