دلنوشته آدم های اینجا

راهنمای مطالعه

دلنوشته  مهدوی ـ آدم های اینجا

مدت هاست کسی را دارم

مدت هاست
مدت هاست که انسان های بی رحم این کره خاکی، قلبم را به درد اورده اند
مدت هاست که تک تکشان درسی بهم داده اند که سالها فراموش نخواهم کرد
مدت هاست که هر کدام گوشه و کنار این شهر بزرگ لگدی بهم زدند و رهایم کردند اما
اما مدت هاست که کسی دارم که به جای تمامشان مرا در اغوش گرفته
مرا می خواهد، مرا برای خودم می خواهد

دلم میخواست به او می گفتم
امام خوبم، همین بودن را از من بگیر و به همه کسانی که انسانیت پاک، فراموششان شده بده تا کمی
کمی رنگ و بوی بودن را حس کنند
آن وقت
تمام شهر 
پر می شود از بودن ادم هایی که هستند برای همیشه
با تمام مهر و محبت
با تمام انسانیت
با تمام عشق

 

به قلم: عارفه دارائی

واتساپ
تلگرام
توییتر
پرینت
ایمیل

دیدگاهتان را بنویسید

− 1 = 4