حدیث اطاعت از امام

راهنمای مطالعه

حدیث اطاعت از امام

پیامبراعظم(ص)درباره لزوم اطاعت از قائم آل محمدفرمود:

القَائِمُ مِن وُلدِی اسمُهُ اسمِی وکُنَیتُهُ کُنَیِتی وشَمائِلُهُ شَمائِلی وسُنَّتُهُ سُنَّتی یُقیِمُ النّاسَ عَلَی مِلَّتِی وشَرِیعَتِی و یَدعُوهُم اِلَی کِتَاب رَبًِی عَزَّوَجل مَن اَطاعَهُ فَقَد اَطاعَنِی وَ مَن عَصاهُ فَقَد عَصَانی و مَن انکَرَهُ فِی غَیبَته فَقَد انکَرَنی ومَن کَذَّبهُ فَقَدکَذَّبَنَی و مَن صدَّقَهُ فَقَدصَدَّقَنی الی الله اشکُو المُکَذِّبینَ لیِ فِی امره والجَاحِدینَ لِقَولی فِی شانه والمُضِلّینَ لامتی عن طَریقَتِه

قائم از فرزندان من است. نامش نام من و کنیه اش کنیه من است.شمائل او،شمائل من و روش او،روش من است.مردم را بر آئین ودینم بدارد وآن هارا به کتاب پروردگارم فراخواند.

کسی که او را اطاعت کند،مرا اطاعت کرده،و کسی که او را نافرمانی کند، مرا نافرمانی کرده است.کسی که او را در دوران غیبتش انکار نماید،مرا انکار نموده،

کسی که او را تکذیب کند،مرا تکذیب کرده،وکسی که اورا تصدیق نماید، مرا تصدیق نموده است.از کسانی که گفتار مرا درباره او انکار و تکذیب می کنند

و از کسانی از امتم که مردم را از طریقه او گمراه می سازند،به خداوندشکایت می برم.

 

همان،ج۲،ص۴۱۱

واتساپ
تلگرام
توییتر
پرینت
ایمیل

دیدگاهتان را بنویسید

4 + 4 =