شما هستید و من به همین دلگرمم یا مهدی

راهنمای مطالعه

شما هستید و من به همین دلگرمم یا مهدی

تو روز چقدر وقتت صرف حرف زدن با آدما میشه؟ چند درصد این حرفا مهمه؟!
چقدر تو یه روز یاد امام زمانت میافتی؟ چقدر باهاشون حرف میزنی؟!
میگی بلد نیستم؟
کاری نداره که کافیه…

واتساپ
تلگرام
توییتر
پرینت
ایمیل

دیدگاهتان را بنویسید

+ 4 = 9