برچسب: حکومت عدل جهانی

۱۴۰۲-۰۲-۲۸

حکومت عدل جهانی

شبهات و سوالات مهدوی ضرورت برپایی حکومت عدل جهانی از راه فطرت،چگونه قابل تبیین است؟ ایمان به حتمیّت منجی عالم در فکر عموم انسان ها وجود دارد،منشاء این فکر،یک رشته اصول قوی و متین است که از سرشت و فطرت اصیل انسانی سرچشمه گرفته است؛ زیرا بشر فطرتاً طالب رسیدن به کمال،در تمام زمینه های مربوط…