چرا امام زمان را فراموش کرده ایم؟

راهنمای مطالعه

انتظارات امام زمان (عج) _ چرا امام زمان را فراموش کرده ایم؟

در این بخش از انتظارات امام زمان از ما به مسئله چرا امام زمان را فراموش کرده ایم؟ ، می پردازیم:

یکی از دوستان وشیفتگان حضرت بقیه الله (ع)در شب جمعه۱۱رجب۱۴۱۲ (مطابق با دی ماه۱۳۷۰) برایم نقل فرمودند که:

چندشب قبل در خواب دیدم شما با ماشین،سبز رنگی داشتید ومن هم در صندلی عقب آن نشسته بودم ومشاهده کردم حضرت بقیه الله(ارواحنافداه)نیز بر روی صندلی جلو نشسته اند.

ایشان فرمود: حضرت ولی عصر (عج) دستور حرکت دادند،رفتیم تا به بیابان وسیعی که همه مردم در آنجا جمع بودند رسیدیم ،ما درجای بلندی مشرِف برجمعیت ایستادیم وحضرت ولی عصر(ع) از ماشین پیاده شدند ولی مردم به ایشان توجهی نداشتند

ومشغول کارهای خود بودند.

ایشان گفتند: سپس آن حضرت رو به ما کرد وخصوصاً خطاب به شما باحالت خاصی که تُند و گویای مظلومیت و سوزِ دل آن حضرت بود،فرمودند:

چرا به مردم نمیگوئی امام زمانم مظلوم است؟برو بگو مردم مرا فراموش کرده اند،بگو امام زمانم غریب است،مردم به یاد من نیستند.

چرا امام زمان(ع) را فراموش کرده ایم؟

در تایید داستان فوق،یکی از مراجع تقلید و علمای ربّانی میفرمود:

امام عصر(ع)در یکی از تشرفات فرموده بودند:اگر به اندازه ای که برای پیدا کردن مرغ گمشده خود جستجو میکنیدبه دنبال من می گشتید،مرا می یافتید.

در این بخش از انتظارات امام زمان از ما به مسئله چرا امام زمان را فراموش کرده ایم؟ ، پرداختیم. برای آگاهی بیشتر مقالات قبلی و بعدی را مطالعه نمایید.

منبع: محمد یوسفی. کیست مرا یاری کند. انتشارات خورشید هدایت. چاپ سی و چهارم١٣٩۶. ص۲۱-۲۲

واتساپ
تلگرام
توییتر
پرینت
ایمیل

دیدگاهتان را بنویسید

+ 2 = 12