دسته‌بندی: تکالیف بندگان نسبت به امام زمان (عج)

۱۴۰۲-۰۲-۲۸

وظیفه ما در زمان غیبت

وظیفه ما در زمان غیبت مانند وظیفه در زمان حضور امام معصوم (ع) است. گرچه آن حضرت از نظر ما غایب است، اما به ما اشراف و آگاهی دارد و بر اعمال و رفتار ما ناظر است. بنابراین، تمام وظایفی که قرآن مجید و پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) برای یک فرد مسلمان تعیین و…