دسته‌بندی: تکالیف بندگان نسبت به امام زمان (عج)

۱۴۰۳-۰۲-۱۲

شناخت ویژگی های امام زمان

وظایف بندگان نسبت به امام زمان شناخت ویژگی های امام زمان در این بخش از مقالات وظایف بندگان در زمان ظهور نسبت به حضرت مهدی (عج) به شناخت ویژگی های امام زمان (عج) می پردازیم: تحصیل شناخت صفات و آداب و ویژگی های آن حضرت: و نیز شناخت علائم حتمیه ظهور او به دلیل عقل…

۱۴۰۲-۰۲-۲۸

وظیفه ما در زمان غیبت

وظیفه ما در زمان غیبت مانند وظیفه در زمان حضور امام معصوم (ع) است. گرچه آن حضرت از نظر ما غایب است، اما به ما اشراف و آگاهی دارد و بر اعمال و رفتار ما ناظر است. بنابراین، تمام وظایفی که قرآن مجید و پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) برای یک فرد مسلمان تعیین و…