صاحب این مسجد

راهنمای مطالعه

انتظارات امام زمان (عج)_ صاحب این مسجد

چه کسی گفت دعا کنید صاحب این مسجد بیاید

در این بخش از انتظارات امام زمان از ما به صحبت حضرت مهدی (عج) با خادم مسجد جمکران که فرمودند دعا کن خدا صاحب این مسجد را برساند می پردازیم:

یکی از خُدّام مسجد جمکران به نام حاج ولی الله نقل میکند:

من با مرحوم امامی بساط چای و آبدارخانه را اوّل نزدیک مسجد قرار داده بودیم. هرکس وارد مسجد میشد و میخواست برای اعمال به داخل مسجد برود دعوت میکردیم تا چای بخورد.

شبی بود که مرحوم آقای امامی گفت:

ظرف های آب،خالی شده،یکی از آقایان،این ظرف ها را از آب انبار پُر کند و بیاورد. کسی جواب نداد،من خودم دو ظرف را برداشتم و به طرف آب انبار رفتم،نزدیک آب انبار ترس و وحشتی احساس کردم،

آب انبار تاریک و من هم دو ظرف سنگین را باید آب کنم و از پلّه ها بالا بیایم. خلاصه،دچار ترس و هراس شدم،ناگاه دیدم جوانی درب آب انبار ایستاده و گویا نیّت مرا خواند،رو به من نمود و گفت:

شما برای خدا قدم برداشته و میخواهی آب ببری،مترس!خدا تو را کمک میکند،برو!

چند نوبت پشت سر هم فرمود:

دعاکن،خدا صاحب این مسجد را برساند.

جمکران و آسمان ابری صاحب این مسجد

من نفهمیدم چطور وارد آب انبار شدم و ظرف ها را پُر کردم و بالا آمدم،همین قدر متوجه شدم که آن جوان به من کمک کرده و نزدیک آبدارخانه رسیدیم. من دست بردم،یک استکان چایی برداشتم،خواستم به دست او بدهم،دیدم کسی نیست.

به دو نفر از افرادی که آنجا بودند گفتم؛

این جوان،کجا رفت؟

گفتند: ما کسی را با تو نویدیم

فهمیدم که از ناحیه آقا مرا یاری دادند و آقا،این جوان را به کمک من فرستاده است.

 

منبع: محمد یوسفی. کیست مرا یاری کند. انتشارات خورشید هدایت. چاپ سی و چهارم١٣٩۶.ص۲۴-۲۵

واتساپ
تلگرام
توییتر
پرینت
ایمیل

دیدگاهتان را بنویسید

8 + 2 =