دسته‌بندی: ویدئو

۱۴۰۲-۰۲-۳۱

خدایی که عاشقشم

خدایی که عاشقشم ازم پرسید چرا باید همیشه تو زندگیم نگاه کنم ببینم خدا از من چی میخواد؟! ، بهش گفتم تو فکر میکنی از پدر و مادرت برات مهربونتر پیدا نمیشه، اما خدا از اونا هم برای تو دلسوز تر و مهربونتره، میگی چرا؟ ببین.:

۱۴۰۲-۰۲-۳۱

شما هستید و من به همین دلگرمم یا مهدی

شما هستید و من به همین دلگرمم یا مهدی تو روز چقدر وقتت صرف حرف زدن با آدما میشه؟ چند درصد این حرفا مهمه؟! چقدر تو یه روز یاد امام زمانت میافتی؟ چقدر باهاشون حرف میزنی؟! میگی بلد نیستم؟ کاری نداره که کافیه…