دیدار های مهدوی

راهنمای مطالعه

دیدار های مهدوی

دیدار های مهدوی
در این بخش از قدم های مهدوی بیشنهاد ما دیدار های مهدوی است که در ادامه به آن می بردازیم:
به بیمارستان هایی که کودکان بستری اند،
خانه های سالمندان،
مراکز نگهدای معلولین و
جانبازان و غیره.
برویم و ساعاتی را با خنده و حرف زدن و حتی خرید هدیه ی کوچک
یا شاخه ای گل در کنار افرادی که نیازمند دلگرمی هستند
بگذرانیم و سعی کنیم دل آنها را متوجه ی امام زمان کنیم و از آنها بخواهیم که برای ظهور آقا دعا کنند.
حتی حضور در جمع خانواده و فامیل و بستگان هم میتواند ختم به دیدار های مهدوی شود،
آنجایی که با حضور ما جمع خانواده صمیمی تر و شادتر شود و رنگ و بوی مهدوی به لحظاتمان بدهیم.
واتساپ
تلگرام
توییتر
پرینت
ایمیل

دیدگاهتان را بنویسید

89 − = 86