دلایل عمر طولانی امام زمان

راهنمای مطالعه

چگونه امکان دارد امام زمان (عج) عمر طولانی داشته باشد؟ پاسخ این سوال را با دلایل علمی و عقلی در این مقاله توضیح داده ایم:

غیبت و عمر طولانی امام زمان پیشگویی آن

عمر طولانی امام زمان از ویژگی های مهم امام مهدی (عج) و غیبت آن حضرت از مردم است. جالب این است که در روایات فراوان همۀ پیشوایان معصوم ا از آن خبر داده اند و این از جمله خبرهای غیبی معصومان (ع) است که به وقوع پیوسته چند نمونه از این روایات را می آوریم:

پیامبر اکرم (ص) فرمود:
مهدی از فرزندان من است برای او غیبت و حیرتی خواهد بود که مردم در آن گمراه شوند.
امام صادق (ع) فرمود:
همانا غیبت در ششمین نفر از فرزندانم رخ خواهد داد او دوازدهمین نفر از امامان هدایت پس از رسول خداست که اولین آنها امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب و آخرین آنها قیام کننده به حق بقیة الله در روی زمین است.
امام جواد (ع) فرمود:
همانا قائم از ما اهل بیت (مهدی) است که باید در زمان غیبتش مورد انتظار مردم باشد و هنگام ظهورش از او اطاعت شود او سومین نفر از فرزندان من است.

گفتنی است این غیبت طولانی که از آغازین سالهای زندگی امام شروع شده از عواملی است که ما از امور شخصی آن حضرت، اطلاع و آگاهی دقیق و مستندی نداشته باشیم بسیاری از علاقه مندان به امام از مکان زندگی حضرت و همسر و فرزندان او میپرسند ولی جواب محکم و مستندی نمیشنوند؛ زیرا ندانستن این امور از پیامدهای غیبت آن بزرگوار است.

البته بدیهی است که جهل ما از این بخش از زندگی ،حضرت، به روند معرفت و اطاعت و تسلیم ما نسبت به آن امام و حجت الهی زیانی نمی رساند و پرداختن به این مسائل مشکلی را حل نمیکند؛ پس بهتر است از بحث و گفت و گو در این مجال بپرهیزیم؛ چنانکه حضرت مهدی خود فرمود:

فَاغْلِقُوا أَبْوَابَ السُّوَالِ عَمَّا لَا يَعْنِيكُم: ”

درهای پرسش را از آنچه به حال شما سودی ندارد، ببندید.

 طول عمر امام زمان

از ویژگیهای امام مهدی (عج) عمر طولانی آن حضرت است. تاکنون نزدیک به دوازده قرن از عمر شریفش میگذرد این عمر طولانی به دلیل آن است که مطابق اراده الهی، او آخرین حجت خدا و همان ذخیرۀ الهی برای اجرای اهداف انبیا است و پیداست که باید تا زمان فراهم شدن زمینه های قیام جهانیاش زنده بماند این حقیقت در روایات فراوانی بیان شده است. البته برای بعضی این سؤال مطرح است که چگونه ممکن است انسانی، عمری چنین طولانی داشته باشد برای پاسخ گویی به این سؤال بجاست مقداری درباره طول عمر بحث کنیم:

سرچشمه این سؤال و علت طرح آن این است که آنچه در جهان امروز، معمول و متداول است عمرهای محدودی است که معمولاً به صد سال نمی رسد؛ از این رو بعضی نمی توانند یک عمر طولانی را باور کنند؛ در حالی که عمر طولانی از نظر عقل و دانش بشری، امری غیر ممکن نیست. دانشمندان با مطالعه اجزای بدن به این حقیقت رسیده اند که ممکن است انسان سالهای بسیار طولانی زنده بماند و حتی گرفتار پیری و فرسودگی هم شود. برنارد شاو می گوید:
از اصول علمی مورد پذیرش همه دانشمندان ،بیولوژیست، این است که برای عمر بشر نمی توان حدی تعیین کرد و حتی دیر زیستی نیز مسأله مرزناپذیری است.

پروفسور «اتینگر» می نویسد:
به نظر من با پیشرفت تکنیک ها و کاری که ما شروع کرده ایم، بشر قرن بیست و یکم خواهد توانست هزاران سال عمر کند.
بنابراین تلاش دانشمندان برای دست یافتن به راههای غلبه بر پیری و رسیدن به در از عمری نشانگر امکان چنین پدیده ای است؛ چنانکه در این مسیر، ، گام های موفقیت آمیزی برداشته شده است و هم اکنون در گوشه و کنار جهان کم نیستند افرادی که بر اثر شرایط مناسب آب و هوایی و تغذیه مناسب و فعالیت مناسب بدنی و فکری و عوامل دیگر عمری نزدیک به صدو پنجاه سال و گاهی بیشتر از آن دارند.

عمر طولانی امام زمان
امام زمان

مهم تر اینکه عمر طولانی در گذشته تاریخ انسانها بارها تجربه شده است. در کتاب های آسمانی و تاریخی، انسانهای زیادی با نام و نشان و شرح حال یاد شده اند که مدت عمر آنها بسیار درازتر از عمر بشر امروز بوده است. برای نمونه چند مورد را بیان میکنیم:

1. در قرآن آیه ای هست که نه تنها از عمر طولانی بلکه از امکان زنده ماندن تا روز رستاخیز، خبر می دهد و آن آیه درباره حضرت یونس است که می فرماید:

اگر او (یونس (ع) در شکم ماهی) تسبیح نمیگفت تا روز رستاخیز در شکم ماهی می ماند.

بنابراین از نظر قرآن، عمری بسیار طولانی (از عصر یونس(ع) بالا تا روز رستاخیز) که در اصطلاح زیست شناسان، عمر جاویدان نامیده میشود برای انسان و ماهی امکان پذیر است.

2. قرآن کریم در مورد حضرت نوح می فرماید:
به راستی ما نوح را به سوی قومش فرستادیم؛ پس ۹۵۰ سال در میان آنها درنگ کرد.
آنچه در این آیه شریف آمده است مدت پیامبری آن حضرت است. بر اساس برخی روایات مدت عمر آن بزرگوار ٢٤٥٠ سال بوده است.

جالب اینکه در روایتی از امام سجاد لا نقل شده است که فرمود:
در امام مهدی یا سنت و شیوه ای از زندگی حضرت نوح می باشد و آن، طول عمر است.

3.و نیز درباره حضرت عیسی (ع) می فرماید:

و هرگز او را نکشتند و به دار نیاویختند؛ بلکه امر بر آنها مشتبه شد.به یقین او را نکشتند؛ بلکه خداوند او را به سوی خود بالا برد که خداوند توانا و فرزانه است.
همه مسلمانان به استناد قرآن و احادیث فراوان معتقدند که عیسی یا زنده است و در آسمان هاست و هنگام ظهور حضرت مهدی به فرود آمده، او را یاری خواهد کرد.

امام باقر (ع) فرمود:

در صاحب این امر (مهدی عج) چهار سنت از چهارتن از پیامبران است، و از عیسی سنتی دارد و آن اینکه (درباره مهدی عج نیز) می گویند: او مرده است؛در حالی که او زنده میباشد.

علاوه بر قرآن در تورات و انجیل نیز سخن از عمرهای طولانی مطرح شده است. در تورات آمده است:

تمام ایام آدم که زیست نهصد و سی سال بود که مرد، جمله ایام {انوش} نهصد و پنج سال بود که مرد و تمامی ایام {فینان} نهصد و ده سال بود که مرد. پس جمله ایام متوشالح نهصد و شصت و نه سال بود که مرد.
بنابراین تورات صریحاً به وجود افرادی با داشتن عمرهای طولانی (بیش از نهصد سال) اعتراف می کند.

در انجیل نیز عباراتی نشانگر آن است که عیسی پس از به دار کشیده شدن، زنده گردیده و به آسمان بالا رفته است و در روزگاری فرود خواهد آمد. مسلم است که عمر به آن بزرگوار از دو هزار سال بیشتر است.

با این بیان روشن میشود که پیروان دو آئین یهود و مسیحیت باید به علت اعتقاد کتاب مقدس به عمرهای طولانی نیز معتقد باشند.

گذشته از اینکه طول عمر از نظر علمی و عقلی پذیرفتنی است و در گذشته تاریخ، موارد بسیار دارد، در مقیاس قدرت بینهایت خداوند نیز قابل اثبات است. به اعتقاد پیروان همه ادیان آسمانی تمام ذرات عالم در اختیار خداوند است و تأثیر همه سبب ها و علت ها به اراده او بستگی دارد.

اگر او نخواهد سبب ها را از تأثیر باز میمانند و نیز او بدون سبب و علت طبیعی، ایجاد می کند و می آفریند. او خدایی است که از دل کوه، شتری بیرون می آورد، آتش سوزنده را بر ابراهیم سرد و سلامت می سازد، دریا را برای موسی و پیروانش خشک می کند و آنها را از میان دو دیوار آبی عبور می دهد. آیا چنین خدایی از اینکه به عصاره انبیا و اولیا و آخرین ذخیره الهی و نهایت آمال و آرزوی همه نیکان و تحقق بخش وعده بزرگ ،قرآن عمری طولانی بدهد، ناتوان خواهد بود؟!

امام حسن مجتبی (ع) به فرمود:
خداوند عمر او [مهدی عج] را در دوران غیبتش طولانی می کند؛ سپس به قدرت خدایی اش او را در سیمای جوانی زیر چهل سال آشکار مینماید تا مردمان دریابند که خداوند بر هر کاری تواناست.
بنابراین جریان طول عمر امام دوازدهم از ابعاد مختلف عقلی و علمی و تاریخی امری ممکن و پذیرفتنی است و پیش از همه اینها از جلوه های اراده خداونــد بـزرگ و تواناست.

شمایل و خصوصیات

در روایات پیامبر اکرم و اهل بیت پیامبر (ع) یا شمایل و اوصاف حضرت مهدی (عج) بیان شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
آن بزرگوار چهره اش جوان و گندم گون، پیشانی اش بلند و تابنده، ابروانش هلالی و کشیده چشمانش سیاه و درشت بینی اش کشیده و زیبا و دندان هایش براق و گشاده است. بر گونه راست آن امام ، خالی مشکین و در میان شانه اش اثری چون اثر نبوت دیده می شود و اندام مبارکش متناسب و دلرباست.

بعضی از ویژگیهای آن وجود شریف که در سخنان معصومان (ع) بیان شده، از این قرار است:
او اهل عبادت و شب زنده داری، زهد و ساده زیستی، صبر و بردباری،عدالت نیکوکاری است. آن حضرت سرآمد همگان در علم و دانش و وجود نازنینش چشمه سار
برکت و پاکی است. او اهل قیام و جهاد رهبر جهانی انقلابی بزرگ،

منجی نهایی و مصلح موعود بشریت است آن وجود نورانی از تبار رسول خدا  (ص) و از اولاد فاطمه زهرا (ع) و نهمین فرزند از نسل سیدالشهداء است که هنگام ظهور بر کعبه تکیه زند و پرچم پیامبر را در دست گیرد و با قیام خود دین خدا را زنده و احکام خداوند را در سراسر گیتی جاری کند و جهان را پر از مهربانی و داد گرداند پس از آن که پر از جور و بیداد شده باشد.

دوره های زندگی حضرت

زندگی امام مهدی  (عج) شامل سه دوره پرفراز و نشیب است:
1.دوره اختفا: شامل زندگی پنهانی آن حضرت از آغاز ولادت تا زمان شهادت امام عسکری (ع) است.
2.دوران غیبت: از هنگام شهادت امام یازدهم (ع) شروع شده و تا ظهور آن حضرت، ادامه خواهد یافت.
3. عصر ظهور: پس از طی شدن دوران غیبت به خواست پروردگار جهان، امام دوازدهم ظهور خواهد کرد و دنیا را از خوبیها و زیباییها سرشار خواهد نمود. هیچ کس زمان ظهور آن موعود منتظر را نمیداند و طبق روایتی از امام عصره، آنها که برای ظهور، زمانی را تعیین کنند دروغ گوه هستند.

 

منبع: نگین آفرینش یک، محمدامین بالادستیان محمدمهدی حائری‌پور مهدی یوسفیان، انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)، ص 46 تا 52

واتساپ
تلگرام
توییتر
پرینت
ایمیل

دیدگاهتان را بنویسید

2 + 6 =