دعای مومن

راهنمای مطالعه

انتظارات امام زمان (عج)_دعای مومن

چرا مومن پس از نمازهایش برای فرج امام زمان (عج) دعا نمیکند؟

در این بخش انتظارات امام زمان (عج) از ما ، به دعای مومن برای امام زمان (عج) می پردازیم:

صاحب مکیال المکارم از قول یکی از زن های مومنه که در عالم رویا و در زمان تسلط کفّار بر این مملکت این خواب را دیده بود،نقل میکند که کسی در آنجا این مطلب را فرموده بود:

اگر مومن همان طور که وقتی خودش مریض یا مقروض یا گرفتاری دیگری دارد برای رفع گرفتاری خود بر دعا کردن مواظبت می نماید، به همان شکل فراق امام زمان (عج) باعث غم و ناراحتی او شده و قلبش را شکسته و حالش را پریشان نموده باشد و برای

فرج مولایش پس از نماز هایش دعاکند،

چنین دعایی در این حالت موجب یکی از دو امر میشود:

یا موجب میشود امام زمانش سریعتر ظهور فرماید.
و یا غم و ناراحتی آن مومن با برطرف شدن گرفتاریهایش،و نجات از فتنه ها مبدّل به خوشحالی می شود.

دعای مومن
دعای مومن

منبع: محمد یوسفی. کیست مرا یاری کند. انتشارات خورشید هدایت. چاپ سی و چهارم١٣٩۶.ص۲۹-۳۰

واتساپ
تلگرام
توییتر
پرینت
ایمیل

دیدگاهتان را بنویسید

1 + 3 =