دسته‌بندی: معرفی عالمان دینی

۱۴۰۲-۰۳-۰۵

سید محمدحسین طباطبایی

عالمان دینی – سید محمدحسین طباطبایی سید محمدحسین طباطبایی (۱۳۲۱-۱۴۰۲ق)، معروف به علامه طباطبایی، حکیم، فیلسوف، مفسر قرآن، اسلام‌شناس، فقیه و از عالمان شیعه در قرن چهاردهم و پانزدهم هجری قمری بود. سید محمدحسین طباطبایی وی علوم فقه، اصول، فلسفه، ریاضیات، رجال را از محضر اساتیدی چون: میرزا علی ایروانی، میرزای نائینی، شیخ محمدحسین اصفهانی،…

۱۴۰۲-۰۳-۰۵

سیدعلی قاضی طباطبایی

عالمان دینی – سیدعلی قاضی طباطبایی سیدعلی قاضی طباطبایی تبریزی (۱۲۸۲-۱۳۶۶ق)، از عرفا و علما و استادان اخلاق حوزه علمیه نجف در قرن چهاردهم هجری قمری بود. ایشان به هیچ‌یک از سلسله‌های صوفیه مرتبط نبود، و طریقه عرفانی وی همان طریقه حسینقلی همدانی و استادش سیدعلی شوشتری بود. روش سلوکی وی وصول به مقام توحید…

۱۴۰۲-۰۳-۰۵

شیخ جعفر کاشف الغطاء

عالمان دینی – شیخ جعفر کاشف‌الغطاء شیخ جعفر کاشف‌الغطاء با نام کامل جعفر بن خضر بن یحیی جناجی حلّی نجفی (۱۱۵۴-۱۲۲۸ق)، مشهور به شیخ جعفر نجفی، شیخ جعفر کبیر و شیخ المشایخ، از مراجع تقلید شیعه عراق در قرن دوازدهم و سیزدهم هجری قمری بود. شیخ جعفر کاشف الغطاء از شاگردان محمد مهدی فتونی، وحید…

۱۴۰۲-۰۳-۰۵

احمد بن محمدمهدی فاضل نراقی

عالمان دینی – احمد بن محمدمهدی فاضل نراقی احمد بن محمدمهدی فاضل نراقی (۱۱۸۵-۱۲۴۴ یا ۱۲۴۵ق)، معروف به ملا احمد نراقی، از فقهاء، عالمان شیعه و علمای اخلاق در قرن دوازدهم و سیزدهم هجری قمری بود. ٰاحمد بن محمدمهدی فاضل نراقی ، وی در نراق و نجف تحصیل کرده و از بزرگانی چون ملا محمدمهدی…

۱۴۰۲-۰۳-۰۵

شیخ مرتضی انصاری شوشتری

عالمان دینی – شیخ مرتضی انصاری شوشتری شیخ مرتضی انصاری با نام کامل شیخ مرتضی انصاری شوشتری (۱۲۱۴-۱۲۸۱ق)، ملقب به شیخ اعظم و خاتم‌الفقها و المجتهدین و معروف به شیخ انصاری، یکی از نامورترین و پرآوازه‌ترین فقیهان شیعه و مراجع تقلید و یکی از محقق‌ترین چهره‌های علمی و فقهی در قرن سیزدهم قمری که بعد…

۱۴۰۲-۰۳-۰۵

شیخ محمدحسن نجفی جواهری

عالمان دینی – آیت‌الله شیخ محمدحسن نجفی جواهری آیت‌اللّه شیخ محمدحسن نجفی جواهری (۱۲۰۰ یا ۱۲۰۲- ۱۲۶۶ه.ق)، معروف به صاحب جواهر، از فقهای نام‌آور شیعه در قرن سیزدهم هجری قمری بود. شیخ محمدحسن نجفی جواهری ، صاحب جواهر از علمایی همچون سید محمدجواد عاملی، شیخ جعفر کاشف الغطاء، سید حسین شقرایی عاملی، وحید بهبهانی، سید…

۱۴۰۲-۰۳-۰۵

سید محمدمهدی بحرالعلوم

عالمان دینی – سید محمدمهدی بحرالعلوم سید محمدمهدی بحرالعلوم (۱۱۵۵-۱۲۱۲ق/۱۷۴۲-۱۷۹۷م)، با نام کامل سید محمدمهدی حسنی حسینی طباطبائی بروجردی معروف به بحرالعلوم، فقیه، محدث، حکیم، ادیب، اولین فرد از خاندان بحرالعلوم، رئیس حوزه علمیه نجف و مرجع تقلید شیعیان در قرن دوازده و سیزدهم هجری قمری بود. سید محمدمهدی بحرالعلوم ، او به خاطر مقامی…

۱۴۰۲-۰۳-۰۵

علامه مجلسی

علامه مجلسی علامه مجلسی با نام کامل محمدباقر بن محمدتقی مجلسی (۱۰۳۷-۱۱۱۱ق)، معروف به علامه و مجلسی دوم، از فقها و محدثان بزرگ شیعه در قرن یازدهم و دوازدهم هجری قمری بود. علامه مجلسی وی از شاگردان عبدالله شوشتری، شیخ عبدالله بن جابر آملی، شیخ علی جبل عاملی و ملا محسن فیض کاشانی بود و از…