حدیث رجعت

راهنمای مطالعه

حدیث رجعت

امام صادق (ع) فرمودند:

اوَّلُ مَن تَنشَقُ الارضُ عَنهُ ویَرجعُ الَی الدُّنیَا الحُسَینُ بنُ عَلی(ع)و اِنَّ الرَّجعَهَ لَیسَت بِعَامَّه بَل هِیَ خاصَهُ،لَا یَرجِعُ اِلَّا یَرجِعُ الَّا مَن مَحضَ الاِیمَانَ مَحضاً او مَحَضَ الشِّرکَ مَحضاً.

نخستین کسی که قبرش می شکافد و زنده شده،به دنیابازمیگردد،حسین بن علی (ع) است

واین رجعت،عمومی نیست که تمام مردگان زنده شده،سر از قبربرآورند،بلکه افرادخاصی به دنیا برمیگردند و آن ها یامومن خالص هستندیامشرک محض.

البرهان فی تفسیرالقرآن،ج۳،ص۵۰۷

واتساپ
تلگرام
توییتر
پرینت
ایمیل

دیدگاهتان را بنویسید

− 1 = 5