ما را مدافعان حضرت مهدی(عج) آفریده اند.

حکومت جهانی

مقدمه حکومت جهانی

حکومت جهانی(تمدن اسلامی) بسم الله الرحمن الرحیم ‌ پس از گذشت سال های متمادی و تجربه ی تلخ و شیرین بشر در استفاده از الگوهای نادرست زندگی وبرخورد با بن بست های اساسی در ابعاد مختلف زندگی شاید وقت آن رسیده باشد که بنی آدم

در انتظار...

علائم ظهور

مقدمه در هیاهوی روزمرگی و اشتغالات مادی جامعه بشری امروز ، و در زمانی که غولهای سرمایه داری سعی در نفوذ و چنگ زدن به منابع سرمایه کشورهای ضعیف با عنوان های جهانی سازی و ایجاد دموکراسی و نظم نوین جهانی و دیگر اصطلاحات به

علائم ظهور

علائم ظهور بخش اول

علائم ظهور بخش اول از این رو در همه اعصار و قرون آرزوی یک مصلح بزرگ جهانی در دلهای خدا پرستان وجود داشته است و این آرزو نه تنها در میان پیروان مذاهب بزرگ ، مانند زردشتی و یهودی و مسیحی و مسلمان سابقه دارد

علائم ظهور بخش دوم

علائم ظهور بخش دوم علائم ظهور حوادثی است که بعد از شروع غیبت و قبل از آغاز ظهور حضرت حجت بن الحسن علیه السلام ، اتفاق می افتد و وقوع آنها در احادیث پیامبر (ص) و امامان ذکر شده است. ولو این که آن حوادث

او خواهد امد

حدیث انتظار

حدیث انتظار امام باقرفرمود:   ((اصبِروُا عَلَی ادَاءِ الفَرائِضِ وصابِروُا عَدُوّکُم و رابِطُوا اِمامَکُمُ المُنتَظَر))   برانجام واجبات الهی صبرکنیدو در برابر دشمنان پایداری کنیدومراقب ومرتبط باامامتان-که به انتظارش هستید-باشید.   الکافی،ج۲،ص۸۱

او خواهد امد

حدیث رجعت

حدیث رجعت در روایتی از امام باقرآمده است:   ((اِن رَسُولَ الّّلهِ وعَلیّاً سَیَرجِعَان))   پیغمبر اکرم(ص) و علی(ع) به دنیا رجعت میکنند.   مختصرالبصائر،ص۱۰۷ امام صادق(ع)فرمودند:   اوَّلُ مَن تَنشَقُ الارضُ عَنهُ ویَرجعُ الَی الدُّنیَا الحُسَینُ بنُ عَلی(ع) و اِنَّ الرَّجعَهَ لَیسَت بِعَامَّه بَل

امام زمان از نگاهی دیگر

انتظارات امام زمان بخش پنجم

انتظارات امام زمان بخش پنجم   ( اگردعا کنید ظهور ما می رسد )   یکی از موالیان صالح اهل بیت عصمت(ع)نقل میکند:   شب ولادت باسعادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) یک دعایی را دیدم که ابتدای آن نوشته بودند:   ((هرکس این دعارا

حدیث معرفت به امام زمان

حدیث معرفت به امام زمان   امامان معصوم معرفت به امام زمان راجزولوازم ایمان برشمرده وفرموده اند: ((لَایَکُونُ العَبدُمُومِناًحَتَّی یَعرِفَ اللَّهَ ورَسُولَهُ وَالائمهَ کُلَّهُم وَاِمامَ زَمانِه وَیَرُدَّاِلیهِ وَیُسَلِّم لَه))   بنده خدامومن نمیشود تا آنکه خداورسولش و همه ائمه وامام زمانش رابشناسد و درامورش به

او خواهد امد

علائم ظهور مقدمه

علائم ظهور مقدمه مقدمه در هیاهوی روزمرگی و اشتغالات مادی جامعه بشری امروز ، و در زمانی که غولهای سرمایه داری سعی در نفوذ و چنگ زدن به منابع سرمایه کشورهای ضعیف با عنوان های جهانی سازی و ایجاد دموکراسی و نظم نوین جهانی و