ما را مدافعان حضرت مهدی(عج) آفریده اند.

خدایا انصاف نیست

دلنوشته مهدوی (خدایا انصاف نیست!)

دلنوشته مهدوی (خدایا انصاف نیست!)   خدایا! من قبول میکنم که گنه کارم، من قبول میکنم که به وظیفه ام عمل نکردم، من قبول دارم که کم کاری کردم، ولی خدایا مگر زمان پیامبر گنه کار نبود؟! مگر همه اهل عمل بودن و به وظیفشونم

توقیعات امام زمان _نامه پنجم

توقیعات امام زمان – نامه پنجم   از سعد بن عبدالله قمی نقل است که از قدیم الایام به کتاب هایی که درباره مسائل پیچیده و دقیق نوشته شده بودند، علاقه وافری داشتم و خود ار در روشن ساختن حقایق صحیح آنها به زحمت می