ما را مدافعان حضرت مهدی(عج) آفریده اند.

در انتظار...

علائم ظهور

مقدمه در هیاهوی روزمرگی و اشتغالات مادی جامعه بشری امروز ، و در زمانی که غولهای سرمایه داری سعی در نفوذ و چنگ زدن به منابع سرمایه کشورهای ضعیف با عنوان های جهانی سازی و ایجاد دموکراسی و نظم نوین جهانی و دیگر اصطلاحات به

امام زمان یعنی...

امام زمان از نگاهی دیگر مقدمه

امام زمان از نگاهی دیگر مقدمه : سخن گفتن درباره حضرت مهدى(عج)، به نفس کشیدن مى ماند که گرچه مکرّر است، امّا براى ادامه حیات، ضرورى است. هر گونه که زندگی کنیم همانگونه می میریم. در روایت آمده است که «شناخت امام، شما را از

امام زمان از نگاهی دیگر

انتظارات امام زمان بخش پنجم

انتظارات امام زمان بخش پنجم   ( اگردعا کنید ظهور ما می رسد )   یکی از موالیان صالح اهل بیت عصمت(ع)نقل میکند:   شب ولادت باسعادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) یک دعایی را دیدم که ابتدای آن نوشته بودند:   ((هرکس این دعارا

او خواهد امد

علائم ظهور مقدمه

علائم ظهور مقدمه مقدمه در هیاهوی روزمرگی و اشتغالات مادی جامعه بشری امروز ، و در زمانی که غولهای سرمایه داری سعی در نفوذ و چنگ زدن به منابع سرمایه کشورهای ضعیف با عنوان های جهانی سازی و ایجاد دموکراسی و نظم نوین جهانی و

در انتظار...

پرسش و پاسخ مهدوی بخش اول

پرسش و پاسخ مهدوی بخش اول   آیا ایجاد شک و شبهه در مسائل اعتقادی صحیح است؟   مسلّماً آنچه درابتدا به نظرمیرسد،این است که شک در دین،بد بوده ونشانه ی سیاهی قلب است، زیرا هدف این است که انسان به یقین برسد. ایمان بایستی

محفل ارامش

پرسش و پاسخ مهدوی بخش دوم

پرسش و پاسخ مهدوی بخش دوم   ضرورت وجودامام زمان وموردقبول نبودن انکارامام زمان(آیاانکارامام زمان عقلانی است؟) ((باتوجه به آیه۷سوره رعدکه گفته میشود: وکسانی که کفرورزیدندمیگویند:چراازطرف پروردگارش نشانه ای(آشکاروبه دلخواه ما)بر او نازل نشده است؟ (ای پیامبر)توفقط بیم دهنده ای وبرای هرقومی راهنمایی است.)) باآنکه

دعا ها همه اوست

پرسش و پاسخ مهدوی بخش سوم

پرسش و پاسخ مهدوی بخش سوم   وظیفه ی ما دربرابر شبهات چیست؟   برخی معتقدندانسان در هر سن ومعلوماتی که باشد،بی هیچ قیدوشرطی میتواند به هرسخنی گوش فرا دهد. اینان به آیه ی شریفه:((فَبَشِّرالَّذینَ یَستَمِعونَ القَولَ فَیَتَّبِعونَ احسَنَه))تمسک می جویند؛   در صورتی که

مسجد جمکران

تکالیف بندگان نسبت به امام زمان بخش یک

تکالیف بندگان نسبت به امام زمان بخش یک     تحصیل شناخت صفات و آداب و ویژگی های آن حضرت:   متاسفانه در جامعه ای که ما زندگی می کنیم باید به قطع بگوییم که غریب تر از امام حسین(ع)، امام زمان(عج) هستند. همه ما

مسجد جمکران

پرسش وپاسخ مهدوی بخش پنجم

پرسش وپاسخ مهدوی بخش پنجم ضرورت برپایی حکومت عدل جهانی از راه فطرت،چگونه قابل تبیین است؟   ایمان به حتمیّت منجی عالم در فکر عموم انسان ها وجود دارد،منشاء این فکر،یک رشته اصول قوی ومتین است که از سرشت و فطرت اصیل انسانی سرچشمه گرفته