ما را مدافعان حضرت مهدی(عج) آفریده اند.

انتظارات امام زمان

انتظارات امام زمان بخش چهارم

انتظارات امام زمان بخش چهارم چرا امام زمان(ع)را فراموش کرده ایم؟   یکی از دوستان وشیفتگان حضرت بقیه الله(ع)در شب جمعه۱۱رجب۱۴۱۲(مطابق با دی ماه۱۳۷۰)برایم نقل فرمودند که: چندشب قبل در خواب دیدم شما با ماشین،سبز رنگی داشتید ومن هم در صندلی عقب آن نشسته بودم

حدیث میلاد امام زمان

حدیث میلاد امام زمان حدَّثَنامُحمَّدبنُ محمَّدبنِ عِصام-رضی الله-قالَ: حدَّثَنامحمَّدبنُ یَعقوبَ الکُلِینیُّ قالَ: حَدَّثَنا علیُّ بنُ مُحَمَّدقالَ:وُلِدَ الصّاحِبُ(ع)لِلنِّصفِ مِن شَعبانَ سَنَهَ خَمس وَخَمسینَ ومِائَتَین.   علی بن محمدگوید: صاحب الزمان(ع) در نیمه ی شعبان سال دویست و پنجاه وپنج متولّد گردید.     منبع:صدوق،کمال الدین وتمام