ما را مدافعان حضرت مهدی(عج) آفریده اند.

انتظار ظهور

شهادت حضرت ولی عصر توسط یک زن

درموردپایان زندگی حضرت ولی عصر(عج) به درستی نمی توان سخن گفت،روایتی که درآن سخن از شهادت حضرت به دست یک زن به میان آمده ،هم ضعف سند دارد وهم اضطراب درمتن و هم اینکه در متون شیعه واردنشده است .

در انتظار...

پرسش و پاسخ مهدوی بخش اول

پرسش و پاسخ مهدوی بخش اول   آیا ایجاد شک و شبهه در مسائل اعتقادی صحیح است؟   مسلّماً آنچه درابتدا به نظرمیرسد،این است که شک در دین،بد بوده ونشانه ی سیاهی قلب است، زیرا هدف این است که انسان به یقین برسد. ایمان بایستی