ما را مدافعان حضرت مهدی(عج) آفریده اند.

Watermelon

Magic water