ما را مدافعان حضرت مهدی(عج) آفریده اند.

ادعیه مهدوی بخش اول

ادعیه مهدوی بخش اول

مفهوم لغوی دعا دعا از ماده “دعو” به این معنی آمده است: دعا درخواست متواضعانه از خداوند متعال برای رسیدن به خیر و نیکی است.   طبق این تعریف: دعا در لغت به معنی خواندن، فراخوان و دعوت است.   مفهوم اصطلاحی دعا مرحوم ابن