ما را مدافعان حضرت مهدی(عج) آفریده اند.

انتظار ظهور
شهادت حضرت ولی عصر توسط یک زن

شهادت حضرت ولی عصر توسط یک زن

در Tags

درموردپایان زندگی حضرت ولی عصر(عج) به درستی نمی توان سخن گفت،روایتی که درآن سخن از شهادت حضرت به دست یک زن به میان آمده ،هم ضعف سند دارد وهم اضطراب درمتن و هم اینکه در متون شیعه واردنشده است .