ما را مدافعان حضرت مهدی(عج) آفریده اند.

انتظارات امام زمان بخش پنجم

انتظارات امام زمان بخش پنجم

 

( اگردعا کنید ظهور ما می رسد )

 

یکی از موالیان صالح اهل بیت عصمت(ع)نقل میکند:

 

شب ولادت باسعادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) یک دعایی را دیدم که ابتدای آن نوشته بودند:

 

((هرکس این دعارا بخواند،امام زمان علیه الصلاه والسلام را درخواب میبیند.))

 

من نیز چون شب ولادت بود،باخود اندیشیدم:

 

((آن را میخوانم شاید شب ولادت سعادتی نصیبم شود و دیدار روی محبوبم را عیدی بگیرم.))

 

آن را خواندم وخوابیدم.شب در خواب صورت ورخسار شریف امام زمانم روحی فداه را دیدم که غرق نور بود،

ایشان چشمان مبارک خود را باز و بسته نمودند و فرمودند:

 

((برای فرجم دعاکنید،اگر دعاکنید فرج من به اندازه چشم برهم زدنی می رسد.))

 

وقتی بیدار شدم،به قدری سخن ایشان اثرعمیقی در وجودم نهاده بود که قابل توصیف نیست.

هنوزهم بعد سال ها،آن چهره پر از نور در ذهنم باقی مانده است.

 

منبع: محمد یوسفی. کیست مرا یاری کند. انتشارات خورشید هدایت. چاپ سی و چهارم١٣٩۶.ص۵۴

یک دیدگاه بگذارید