ویژگی یاران حلقه اول امام مهدی (علیه السلام) از صدر اسلام تا کنون

حوزه/ از آنجایی که حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام با هدف برپایی عدالت و رفع فسق و فجور استقرار می یابد حلقه اول یاران امام علیه السلام را فرماندهان و جوانان تشکیل می دهند که برخوردار از طینت پاک و دارای تقوای درونی و بیرونی ستودنی، هستند.

هفتمین ویژگی حلقه اول یاران امام مهدی علیه السلام «ایثار و فداکاری» است. به این معنا همه خوشی، رفاه و آسایش خود را هدیه به دیگران می کنند تا با این گذشت و فداکاری قلبی را جذب به معنویت و حکومت مهدوی نمایند، و این نیست جز این که اینان تربیت یافته مکتبی هستند که سیره و سلوک پیامبرش بر آن بوده است که از حق اهل بیت خود علیهم السلام چشم می پوشاند و آنان را در تنگنا و مضیقه قرار می داد تا دیگران به رفاه برسند و از این رهگذر دل هایشان نرم و نسبت به دین مایل گردد؛ از همین رو حضرت علی علیه السلام درتوصیفش می فرماید:

 «کان من تالفه لهم ان کان الناس فی السکن و القرار و الشبع و الری و اللباس و الوطا والدثار و نحن اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله لا سقوف لبیوتنا و لا ابواب و لا سور الا الجرائد و ما اشبهها و لا وطا لنا و لا دثار علینا تداولنا الثوب الواحد فی الصلاه اکثرنا و نطوی الایام و اللیالی جوعا عامتنا … فیؤثر به رسول الله صلی الله علیه و آله ارباب النعم و الاموال تالفا منه لهم و استکانه منه لهم/  (بحار، ج، ۵۲، ص ۳۰۶)

از جمله مهربانی های پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت به مردم این بود که آنان در آرامش و سیری و پوشش بودند. زیرانداز و روانداز داشتند؛ ولی خانه های ما (خاندان او) سقف و در و دیواری به جز شاخه های خرما و مانند آن نداشت و فرش و رواندازی نداشتیم؛ بیشتر ما، برای نماز تنها لباس مان را دست به دست می چرخاندیم و روزها و شب های سال مان را به گرسنگی سپری می کردیم … او از سر مهربانی و فروتنی، صاحبان نعمت و مکنت را بر ما مقدم می داشت».

یاران حضرت مهدی (عج) نیز سختی ها را به جان می خرند و از خوشی ها و لذایذ چشم می پوشند و با دست های مهربان شان، خوبی ها و خوشی ها را به دیگران هدیه می دهند تا از این رهگذر، قلب ها را نرم کنند و رهیدگان را به دامان پر از مهر و محبت دین برگردانند؛   چراکه امام و مقتدایشان این گونه است که خود را در تنگنا قرار می دهد تا دیگران در آسایش و رفاه برسند؛ از همین رو امام صادق (ع) درباره ساده زیستی حضرت مهدی (ع) می فرماید:

 «بـه خـدا سـوگـنـد! او جـامـه درشت می پوشد و خوراک خشک و ناگوار می خورد/ فَوَاللّهِ مالِباسُهُ اِلاَّ الْغَلیظَ، وَ لا طَع امَهِ اِلا الجَشَبَ» / (بحار، ج۵۲، ص۳۵۴)

هشتمین ویژگی یاران حلقه اول امام مهدی علیه السلام «شیدایی و دلدادگی» است؛ به این معنا به دلیل شناخت وآگاهی که آنان از جایگاه ملکوتی و قدسی امام دارند نه تنها دل های یاران مهدی علیه السلام، سرشار از محبت اوست؛ بلکه این شیدایی تا بدان حد است که حتی زین اسب او را مایه برکت می دانند و به آن تبرک می جویند: «یتمسحون بسرج الامام یطلبون بذلک البرکه (بحار، ج۵۲، ص۳۰۸) به عنوان تبرک، بر زین اسب امام دست می کشند» .

به جهت همین عشق آتشین، آنان در آوردگاه رزم، او را مانند نگینی در برمی گیرند و جان خود را سپر بلایش می کنند: «یحفون به و یقونه بانفسهم فی الحرب؛(همان) در میدان رزم، گردش می چرخند و با جان خود، از او محافظت می کنند».

نهمین ویژگی یاران حلقه اول امام مهدی علیه السلام«(طهارت ظاهری» و «طهارت باطنی» است. به این معنا از آنجایی که حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام با هدف برپایی عدالت و رفع فسق و فجور استقرار می یابد حلقه اول یاران امام علیه السلام را فرماندهان و جوانان تشکیل می دهند که برخوردار ازطینت پاک و دارای تقوای درونی و بیرونی ستودنی هستند که از هرگونه فسادهای مالی، فساد کاری و قرارهای نامشروع و ناموجه کارگزاران حکومت باطل که به آن آلوده هستند مبرا و پاک می باشند و آنچنان خودساخته اند که نه تنها از اصول وارزش ها تخطی نمی کنند؛ بلکه مدیرانی اند که هرکاری را به عهده می گیرند با نهایت پاکدستی و رعایت همه چارچوب های شرعی به درستی و صحیح انجام می دهند؛ از همین رو امام حسن عسکری علیه السلام آنان را اینگونه توصیف می کند:

خداوند آنها را با پاکی نطفه و پاکیزگی سرشت، پاک و پاکیزه نموده است؛ دلهایشان از آلودگـی نـفـاق پـیـراسـتـه، قلبهایشان از تیرگی اختلاف پاکیزه، روح و روانشان بـرای پـذیـرش احـکـام دیـن آمـاده … بـه آیـیـن حـق گـرویـده و در راه اهـل حـق گـام سـپـرده انـد  «بـِرَّاءَهـُمُ اللّهَ فـی طـَهـارَهِ الْوِلا دَهِ وَ نـَفـَاسَهِ التُّرّْبَهِ، مُقَدَّسَهٌ قـُلُوبـُهـُمْ مـِنْ دَنَسٍ النِّفاقِ، مُهَذَّبَهٌ اَفْئِدَتُهُمْ مِنْ رِجْسِ الشِّقاقِ، لَیِّنَهٌ عَرائِکُهُمْ لِلدّینِ… یَدینُونَ بِدینِ الحَقِّ وَ اَهْلِهِ:بحار ج۵، ص۳۵)

امام صادق (ع) نیز می فرماید:

خـداوند با دست قدرت خود بر شکم و پشت آنها می کشد؛ دیگر هیچ حکمی بر آنها دشوار نـمـی نـماید/ «یَمْسِحُ اللّهُ بُطُونَهُمْ وَ ظُهُورَهُمْ فَلا یُشْکِلُ عَلَیْهِمْ حُکْمٌ : الملاحم والفتن، ص۳۵ »

نه تنها یاران حلقه اول از طهارت باطنی و تظاهری برخوردارند؛ بلکه امام مهدی علیه السلام از آنان تعهد می گیرد که در این چارچوب بایست گام بردارند؛ از همین رو امام علی علیه السلام می فرماید:

«انه یاخذ البیعه عن اصحابه علی ان لا یسرقوا و لا یزنوا و لا یسبوا مسلما و لا یقتلوا محرما … و لا یضربوا احدا الا بالحق … و لا یاکلوا مال الیتیم … و لا یشربوا مسکرا. منتخب الاثر، ص۴۶۹) از اصحاب خود بیعت می گیرد که دزدی نکنند، دامن شان را به آلودگی نیالایند، مسلمانی را دشنام ندهند، کسی را به ناحق نکشند، . . کسی را نزنند؛ مگر این که مستحق آن باشد، . . مال یتیم را نخورند، . . شراب ننوشند … »

دهمین ویژگی یاران حلقه اول امام مهدی علیه السلام «جوان بودن یاران» است. ازآنجایی که حکومت حضرت مهدی در زمان و زمانه ای  شکل  می گیرد که ظلم و تباهی همه جهان را فرا گرفته است و این حکومت می خواهد با پس زدن همه تباهی ها و ظلم ها حکومت فراگیر و جهان شمول بر پایه عدل و قسط و ارزش های توحیدی حاکم نماید، طبیعی است مدیران وکارگزارانی در این تراز رامی طلبد که علاوه برانگیزه مدیریتی، از خلاقیت، توان و ظرفیت و استعداد کار سنگین مدیریتی را داشته باشند و این امکان پذیر نیست مگر اینکه یا مدیران جوان باشند، یا روحیه جوانان را داشته باشند، به همین دلیل حلقه اول یاران که فرماندهان وکارگزاران حکومت مهدوی اند جوانان می باشند ازهمین رو امام باقر(ع) یاران حلقه اول را این گونه توصیف می کند:

«یـاران قـائم هـمـه جـوان انـد و پیرمرد در میان آنان نیست مگر مانند سرمه در چشم و نمک در غـذا، و کـم تـریـن چـیـز در غـذا نـان است :اَصْحابُ القائِمِ شَبابُ لا کَهُوُلَ فیهِمْ، اِلاّ مِثْلَ الْکـُحْلِ فِی الْعَیْنِ وَ المِلْحِ فِی الزّادِ، وَ اَقَلُّ الزّادِ المِلْحُ:بحار، ج۶۰، ص۳۱۶ »

بعضی دیگر از روایات به رنگ، قد و اندازه، زیبایی و لباس پرداخته و می فرماید:

«هـمـه آنـهـا یـک رنـگ و هـم اندازه اند، جمال و لباسهایشان یکسان است :… وَ الزِّیُّ واحِدٌ، وَ القـَدُّ واحـِدٌ، وَالجـَمـالُ واحـِدٌ، وَ اللِّبـاسُ واحـِدٌ. :همان … »

یازدهمین ویژگی یاران حلقه اول امام مهدی علیه السلام «عزت مداری» است. به این معنا که حضرت مهدی علیه السلام در زمانه ای ظهور می کندکه عده ای با بهره مندی از زر و زور و به کاربردن حیله و تزویر، غلبه و عزت ظاهری حاکم بر جهان بوده اند و هیچ کس را به حساب نمی آوردند و مؤمنان و پارسایان واقعی، به ظاهر زبون و خوار و در چشمان کوته بین دنیاپرستان، کم ارزش و زبون بوده اند و آن حضرت در چنین موقعیت و شرایطی می آید تا به این ستم تاریخی پایان دهد و عزت واقعی مؤمنان را در ظاهر نیز نمایان سازد و بی مایگی و بی پایگی عزت ظاهری جبهه طاغوت را بر ملا کند.

کسانی خواهند توانست با او در پیمودن این مسیر، همراه و هم قدم باشند که به عزت واقعی پارسایان، با تمام وجود اعتقاد داشته باشند و باطل را – با تمام ظاهر فریبنده و پرهیاهوی خیره کننده اش – ذلیل و زبون بدانند؛ نه این که در برابر اهل دنیا و اربابان زر و زور، خاکسار و فروتن باشند و در برابر مؤمنان تهیدست، متکبر و مغرور!، یاران حلقه اول حضرت مهدی علیه‌السلام چنین خصیصه عزت مداری برخوردارند؛ از همین رو امام علی علیه السلام در تفسیر آیه «. . . اذله علی المؤمنین اعزه علی الکافرین، مایده، آیه ۵۴) فرموده است: «هم اصحاب القائم/ منتخب الاثر، ص۴۷۵) آنان، یاران امام قائم علیه السلام هستند» .

دوازدهمین ویژگی یاران حلقه اول امام مهدی علیه السلام «همدلی ویک رنگی» است. به این معنا چون آنان درزیر لوا و پرچم فتح قله جهان اند و بلند نظر و جهانی فکر می کنند و بخود نمی اندیشند بلکه دیگر اندیشند، یک رنگ و یک دل اند، هواها وخود خواهی، ازجانشان رخت بر بسته و به جای آن، خداخواهی و خداپرستی نشسته است، دیگر جایی برای اختلاف و نزاع داخلی در بینشان می ماند هرآنچه هست اتحاد، یک رنگی و یکدلی است؛ از همین رو اینگونه توصیف شدند: «قلوبهم به جای آن مجتمعه : یوم اخلاص، ص۲۲۳)

حجت الاسلام والمسلمین سید محمدتقی قادری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *